Máy lọc nước

Tìm kiếm sản phẩm

Hãng sản xuất
FujiE (9)
Newlife (6)
Karofi (12)

Bạn đã xem

            1USD = 22460 VNĐ
Chế độ xem:
Sắp xếp:
12

Thông tin sản phẩm

 • Máy lọc nước Lumax
  3,500,001 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,500,001 VND 1,750,001 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-06 (6 cấp lọc)
  3,590,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,590,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-07 (7 cấp lọc)
  3,690,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,690,000 VND VND
 • Máy lọc nước Newlife Hàn Quốc WPU-3205
  3,860,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,860,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-08 ( 8 cấp lọc )
  3,890,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,890,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết Newlife RO-68
  3,890,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,890,000 VND VND
 • Máy lọc nước Newlife Hàn Quốc WPU-3206
  3,990,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,990,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-06 (6 cấp lọc - bao gồm tủ cường lực)
  4,090,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,090,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-09 ( 9 cấp lọc )
  4,150,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,150,000 VND VND
 • Máy lọc nước Newlife Hàn Quốc WPU-3207
  4,160,001 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,160,001 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-07 (7 cấp lọc- bao gồm tủ cường lực)
  4,190,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,190,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-08 (8 cấp lọc-bao gồm tủ cường lực )
  4,390,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,390,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-09 (9 cấp lọc-bao gồm tủ cường lực )
  4,750,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,750,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-09UV (CAB)
  5,150,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  5,150,000 VND VND
 • Máy lọc nước Karofi KSI70
  5,623,200 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  5,623,200 VND VND
 • Máy lọc nước Karofi KSI80
  5,761,800 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  5,761,800 VND VND
 • Máy lọc nước thông minh Karofi K7I-1
  6,138,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  6,138,000 VND VND
 • Máy lọc nước thông minh Karofi K8I-1
  6,276,600 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  6,276,600 VND VND
 • Máy lọc nước Karofi KSI90
  6,722,100 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  6,722,100 VND VND
 • Máy lọc nước thông minh Karofi iRO 2.0 K7iQ-2 7 cấp lọc
  7,128,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  7,128,000 VND VND