Vấn đề truyền thông - Instant Message, Voice và hội nghị

            1USD = 22460 VNĐ

Vấn đề truyền thông - Instant Message, Voice và hội nghị

Instant Message, Voice và hội nghị

Cùng với những sản phẩm đang thay đổi với tốc độ chóng mặt ngày nay của Microsoft, công ty này cung cấp thêm một số tính năng truyền thông qua Instant Message, sự hiện diện, VoIP và Web conference. Đầu năm 2006, Microsoft đã tạo một nhóm sản phẩm riêng, có tên gọi là Nhóm truyền thông hợp nhất (Unified Communications Group), đây là sản phẩm hợp nhất các máy chủ email của Exchange cũng như các sản phẩm thoại, Instant Message, hội nghị khác loại, báo trước việc hợp nhất sâu hơn nữa trong các bộ sản phẩm này. Bạn có thể xem phần tổng quan về Instant Message và Thoại để có thêm thông tin.

Tổng quan về Instant Message và Voice

Phát hành vào tháng 2 năm 2007 và sau đó là các xu hướng theo ước lượng tính toán của Microsoft
Dấu chấm đen là mốc thời điểm chấm dứt hỗ trợ mở rộng

Live Communication Server (LCS) và Live Meeting liên tục được cải thiện. Năm 2007, Live Meeting có thể sẽ có sự hỗ trợ cho thoại và video trên Internet. Microsoft cũng đang làm việc trên Communication Server 2007, một kế nhiệm cho LCS và các trình khách Communicator mới sẽ hợp nhất chức năng hội nghị của Live Meeting cũng như sự hỗ trợ cho Instant Message, hiện diện và VoIP, hội thảo.

Live Communications Server

Live Communications Server (LCS) hỗ trợ Instant Message thuộc công ty; thoại giữa hai người, video và hội thảo dữ liệu; người dùng hiện diện thông tin có thể được sử dụng bởi các ứng dụng khác. Nó sử dụng giao thức khởi tạo phiên (SIP - Session Initiation Protocol) để khởi tạo các phiên (session) truyền thông và SIP cho Instant Message và Presence Leveraging Extensions (SIMPLE) để hỗ trợ Instant Message và sự hiện diện. Các phát hành đáng chú ý của nó gồm có:

LCS 2005, được phát hành vào tháng 12 năm 2004. (Bạn có thể xem phần biểu đồ tổng quan về các phiên bản của Live Communications Server để có thêm thông tin chi tiết). Những tính năng quan trọng nhất của LCS 2005 gồm có:

- Hỗ trợ liên đoàn, đây là tính năng cho phép một công ty này có thể kết nối chéo một cách an toàn với hệ thống Instant Message công ty của nó với những công ty khác đang sử dụng LCS 2005.

- Truy cập Internet vào các hệ thống Instant Message công ty của LCS 2005 từ nhà hay từ xa mà không cần đến các kết nối VPN, tạo đường hầm thông qua giao thức HTTP.

- Những cải thiện về khả năng ổn định cũng như khả năng sẵn có như việc đăng nhập có khả năng tin cậy hơn, hỗ trợ cho việc lưu các trạng thái hiện diện và danh sách liên lạc trong máy chủ cơ sở dữ liệu hoàn toàn tách biệt với LCS của công ty.

- Kiểm soát các cuộc gọi từ xa, đây là tính năng cho phép người dùng có thể định vị, truyền tải và chuyển tiếp các cuộc gọi thoại với ứng dụng máy khách Communicator (sẽ được giải thích sau) và hệ thống điện thoại VoIP.

Public IM Connectivity và LCS 2005 SP1. Dịch vụ có đăng ký LCS 2005 Public IM Connectivity (PIC) cho phép các tổ chức có thể sử dụng sự hỗ trợ liên đoàn để liên kết với các gateway LCS tại AIM và ICQ của AOL, Yahoo Messenger và Windows Live Messenger public IM services. Với PIC, người dùng có thể trao đổi trạng thái hiện diện và Instant Message với các liên lạc trong ba dịch vụ IM phổ biến trong khi đó vẫn duy trì được sự nhận dạng, bảo mật và tính năng lưu trữ thư tín riêng của công ty đã được cung cấp bởi LCS. PIC yêu cầu LCS 2005 SP1, phiên bản được phát hành đồng thời với PIC vào tháng 4 năm 2005.

Communication Server 2007. Microsoft lên kế hoạch cho việc phát hành phiên bản kế nhiệm cho LCS 2005 đó là Communication Server 2007 vào quý hai năm 2007. Phiên bản mới này sẽ bổ sung thêm sự hỗ trợ cho thoại hội nghị và video, mở rộng thêm các chức năng của VoIP để có thể làm việc thông qua tường lửa mà không cần đến các mạng riêng ảo. Communication Server sẽ hỗ trợ web conference, tính năng cho phép các tổ chức có thể cấu hình hội nghị bên trong mà không cần thuê bao dịch vụ Live Meeting công cộng (vấn đề này sẽ được giải thích sau). Communication Server 2007 cũng sẽ hợp nhất các tính năng VoIP (PBX – Private Branch Exchange), gồm có một tập hoàn tất của vấn đề định tuyến cuộc gọi và khả năng kiểm soát cuộc gọi, cho phép nó thay thế hoặc nâng cao các hệ thống điện thoại công ty với VoIP. Sản phẩm mới cũng sẽ tích hợp chặt chẽ với nhứng tính năng thư thoại mới trong Exchange Server 2007 và hợp nhất sự hỗ trợ nhận dạng giọng nói tương tác lẫn nhau (IVR) trước đây vẫn được cung cấp trong Speech Server. (xem phần Speech Server cuối bài).

Communication Server 2007 sẽ chỉ có cho phiên bản 32 bit. Đây là một hạn chế kỳ quặc, hy vọng rằng Exchange 2007 sẽ phát hành phiên bản 64 bit.

Các phiên bản Live Communications Server

Sản phẩm

Gói dịch vụ hiện hành

Mốc thời điểm chấm dứt hỗ trợ chủ đạo

Lịch sử các phát hành

Live Communications Server 2003   13/1/2009 Phát hành: 11/2003
Live Communications Server 2005 SP1: 28/4/2005 13/4/2010 Phát hành: 1/2005

Máy khách cho Communication Server
Microsoft cung cấp một loạt các client khác nhau để tương tác với Communication Server: Communicator desktop client cho việc cài đặt trên Windows 2000 hay Windows XP PCs, Communicator Web Access để cho phép tương tác thông qua một trình duyệt chuẩn và Communicator Mobile cho các thiết bị Windows Mobile. Microsoft cũng đăng ký phần mềm Communicator cho các thành viên thứ ba, những người sẽ cung cấp các thiết bị dựa trên Communicator như điện thoại cho deshtop.

- Communicator 2005 là một trình khách cho PC được ưa thích ngày nay. Thậm chí phần mềm trình khách miễn phí Windows Messenger 5.x được phát hành cùng với Windows XP và Windows Server 2003 có thể được sử dụng cùng với LCS 2005, Communicator thể hiện được nhiều khả năng hơn về thoại so với Windows Messenger: với LCS 2005 và một giao diện cho PBX, những người dùng Communicator có thể kiểm soát được điện thoại PBX của họ để đặt, giữ, chuyển hướng và truyền tải cả cuộc gọi hội nghị. Communicator cũng cung cấp một giao diện người dùng đã được cải thiện, giao diện này cho phép người dùng có thể triển khai một danh sách liên lạc có thể tìm kiếm và được hợp nhất với các bản ghi được đưa từ Active Directory, Exchange và Outlook.

- Communicator cũng được bán độc lập, nhưng cũng phát hành trong các phiên bản Office 2007 Professional Plus và Enterprise. Một nâng cấp cho trình khách của Communicator 2007 được lên kế hoạch cùng với Communication Server vào năm 2007. Trình khách được nâng cấp sẽ bị yêu cầu khai thác các tính năng mới của Communication Server 2007, như các cuộc gọi thoại và video, các tính năng điều khiển cuộc gọi kiểu PBX cho các cuộc gọi VoIP. Communicator 2007 cũng sẽ cung cấp vấn đề tích hợp tốt hơn Outlook như khả năng lưu tình huống Instant Message vào email.

- Communicator Web Access (CWA) cho phép người dùng có thể trao đổi các Instant Message và chia sẻ thông tin hiện diện với LCS bằng sử dụng một trình duyệt, hỗ trợ người dùng LCS, những người không hoặc muốn cài đặt Communicator. CWA thiếu nhiều tính năng trình khách cho Communicator: ví dụ, nó không thể hỗ trợ các chức năng điện thoại VoIP, kiểm soát từ xa các cuộc gọi của LCS, và cũng không thể nâng cấp LCS rất nhiều thứ chi tiết hay thông tin hiện diện xác đáng. Được phát hành vào tháng 12 năm 2005, CWA sẽ được nâng cấp và nhóm lại với Communication Server 2007.

- Communicator Mobile Access, được phát hành vào tháng 4 năm 2006. Sản phẩm này cho phép người dùng Windows Mobile 2003 phiên bản thứ hai và các thiết bị Windows Mobile 5.0 có thể trao đổi sự hiện diện và Instant Message với những người dùng Live Communications Server khác và chỉ đạo các cuộc gọi VoIP với người dùng trên các PC hoặc thiết bị Windows Mobile (nhưng chỉ nếu mạng Wi-Fi có sẵn). Với sự xuất hiện của Communication Server 2007 này, tên của trình khách di động sẽ được thu ngắn lại thành Communicaaor Mobile. Tính năng đáng chú ý nhất đã được lên kế hoạch là hỗ trợ cho khả năng gọi đa thành phần của Communication Server 2007.

Live Meeting

Live Meeting là một dịch vụ thu phí, dịch vụ này có thể cho phép người dùng kiểm soát các cuộc meeting và các sự kiện trực tuyến, điển hình cùng với dịch vụ thoại hội thảo tách biệt. (Tên chính thức cho dịch vụ này là Microsoft Office Live Meeting; nó được gọi là Place Ware trước khi được thu nạp bởi Microsoft vào năm 2003). Các sự kiện của Live Meeting điển hình gồm có một trình diễn với các slide và một bảng trắng, luồng audio một chiều cho người tham dự. Người dùng có thể truy cập vào các meeting thông qua một giao diện meeting trên Windows của họ (nó phải được cài đặt trước khi meeting) hoặc trên một giao diện Web.

Live Meeting 2007 sẽ hợp vào trong sản phẩm Communication Server 2007 sắp được ra mắt, trong khi cũng tiếp tục có sẵn với tư cách là một dịch vụ do Microsoft đứng ra tổ chức. Điều này có nghĩa là các tổ chức đang sử dụng Communication Server 2007 sẽ có thể cấu hình các hội nghị Communication Server bên trong mà không cần phụ thuộc vào dịch vụ bên ngoài của Microsoft. Live Meeting 2007 cũng cung cấp một số tính năng mới trong đó gồm có:

- Audio hai đường cho phép người tham dự sự kiện với các microphone có thể truyền thông với người dẫn chương trình hoặc những người khác trong buổi họp.

- Webcam video thời gian thực của người dẫn chương trình

- Hỗ trợ tốt hơn cho nội dung của audio và video bên trong các trình diễn.

Speech Server
Speech Server là một nền tảng cho việc xây dựng các ứng dụng thoại phản hồi có khả năng tương tác (IVR), nó cho phép người dùng có thể chọn bằng giọng nói hoặc nhấn số trên phím điện thoại và sau đó lấy lại thông tin trong dạng các thông báo đã được ghi từ trước và các nhắc nhở hay giọng nói được tạo bởi máy tính. Một ứng dụng Speech Server IVR được soạn bởi một tập hợp các trang ASP.NET gồm có SALP (Speech Application Language Tags) và có thể cả HTML. Một SDK ứng dụng Speech miễn phí cung cấp cho các chuyên gia phát triển phần mềm ASP.NET Speech Control để họ có thể tự động tạo một ứng dụng trộn lẫn SALT và HTML cho Speech Server.

Sản phẩm Speech Server sẽ không được phát triển liên tục cho đến tháng 12 năm 2007. Mặc dù vậy, công nghệ này sẽ được đặt lại tên thành Speech Platform Services và hợp nhất vào sản phẩm Communication Server voice and IM.

Các phiên bản đáng chú ý của Speech Server gồm có:

- Speech Server 2004. Phiên bản được phát hành vào tháng 4 năm 2004, phiên bản ban đầu của Speech Server sẽ hết hỗ trợ chủ đạo vào 14 tháng 7 năm 2009.

- Speech Server 2004 R2. Được phát hành vào tháng 5 năm 2005, Speech Server 2004 R2 bổ sung thêm một số ngôn ngữ tiếng Canada, Pháp, Mỹ và Tây ban nha vào danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ. Phiên bản Enterprise của nó hỗ trợ các cấu hình trong đó, các thành phần điện thoại và speech được chạy trên cùng một máy chủ; Speech Server 2004 Enterprise trước đây yêu cầu các máy chủ phải riêng biệt với các chức năng này. Các cấu hình máy chủ đơn sẽ làm cho Speech Server trở nên hiệu quả hơn trong các tổ chức nhỏ muốn thay thế các hệ thống menu touch-tone đang tồn tại. Speech Server 2004 R2 sẽ được bán đến tận tháng 12 năm 2007 và hết hỗ trợ chủ đạo vào 12 tháng 10 năm 2010.

Các dịch vụ nền tảng Speech trong Communication Server. Phiên bản tiếp theo của công nghệ Speech Server sẽ phát hành với Communication Server 2007 với tư cách là một tính năng được gọi là các dịch vụ nền tảng Speech (Speech Platform Services). Sự kết hợp này sẽ đơn giản trong việc tạo các ứng dụng kết hợp IVR với các chức năng khác như sự hiện diện (ví dụ, các ứng dụng định tuyến người dùng đến điều hành viên có sẵn kế tiếp dựa trên thông tin hiện diện của điều hành viên và những phản hồi giọng nói của người dùng). Speech Platform Services sẽ hỗ trợ Voice XML, một ngôn ngữ markup được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng IVR để bổ sung thêm cho SALT, và cũng cung cấp các API như một lựa chọn ngôn ngữ markup cho sự phát triển. Các API sẽ mang đến nhiều lợi ích riêng cho những chuyên gia phát triển phần mềm, những người không phát triển Web và thích làm việc trong một ngôn ngữ thông thường.

Theo Microsoft

Từ khóa:
Các tin mới hơn
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kết nối G+
Ghé thăm trang G+ của siêu thị điện tử Megabuy
NHẬN THANH TOÁN Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Á Châu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam Standard Chartered Bank Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Ngân hàng Quân đội Ngân Lượng
GIAO HÀNG, THU TIỀN TẬN NƠI MIỄN PHÍ (COD) TẠI 63 TỈNH THÀNH: ĐƯỢC DÙNG THỬ VÀ TRẢ LẠI HÀNG
Khu vực 1 (28 tỉnh, TP khu vực phía Bắc): Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biện, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai. Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.
Khu vực 2 (22 tỉnh, TP khu vực phía Nam, 2 tỉnh khu vực miền Trung):
An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đắc Lắc, Đắc Nông.
Khu vực 3 (11 tỉnh khu vực miền Trung):
Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Kontum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị.
Đặc biệt tại 3 thành phố lớn( HN, HCM, ĐN) Megabuy áp dụng chính sách giao hàng lắp đặt, bảo hành, bảo trì miễn phí tận nơi tại:
- Hà Nội: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân, Sơn Tây, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch ThấtThanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hoà. 
- HCM: Quận 1, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận Gò Vấp, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Phú Nhuận, Quận, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận Bình Tân Quận 7, Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ. 
- ĐN: Quận Hải Châu, Quận Thanh Khê, Quận Sơn Trà, Quận Ngũ Hành Sơn, Quận Liên Chiểu, Huyện Hoà Vang, Quận Cẩm Lệ.
Trụ sở chính Hà Nội (Tìm đường)
Số 58A, Kim Mã, Phường Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 62757210 - Fax: (024) 62757212
Chi nhánh Hồ Chí Minh (Tìm đường)
430 đường Cộng Hòa, P13, Quận Tân Bình, HCM
Điện thoại: (028) 3810 6668 - Fax: (028) 3810 6077
Chi nhánh Đà Nẵng (Tìm đường)
46 Trần Tống, Phường Thạc Gián Q.Thanh Khê, TP Đà nẵng
Điện thoại: (0236) 3749270 - Fax: (0236) 3749269


* Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h30 tất cả các ngày trong tuần. Riêng thứ 7 mở cửa từ 8h - 12h, nghỉ chiều T7 & ngày CN.*
Đơn vị chủ quản: Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ Thời Đại Mới
Số giấy phép:     010301136, Cấp ngày 09-03-2006.
Email: support@megabuy.vn  *  Website : www.megabuy.vn  * HOTLINE TOÀN QUỐC: 1900 6614
Copyright © 2006. All Rights Reserved by Newage J.S.C