Máy lọc nước FujiE

Tìm kiếm sản phẩm

Hãng sản xuất
FujiE (21)

Bạn đã xem

            1USD = 22758 VNĐ
Chế độ xem:
Sắp xếp:
12

Thông tin sản phẩm

 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-07 (7 cấp lọc)
  2,990,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  2,990,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-08 ( 8 cấp lọc )
  3,110,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,110,000 VND 3,591,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-09 ( 9 cấp lọc )
  3,220,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,220,000 VND 3,861,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-07 (7 cấp lọc- bao gồm tủ cường lực)
  3,570,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,570,000 VND VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-08 (8 cấp lọc-bao gồm tủ cường lực )
  3,690,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,690,000 VND 4,041,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-09 (9 cấp lọc-bao gồm tủ cường lực )
  3,920,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,920,000 VND 3,690,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-900 CAB
  3,980,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,980,000 VND 4,545,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-990 CAB HYDROGEN
  3,990,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  3,990,000 VND 4,545,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-9000W
  4,030,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,030,000 VND 3,690,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-9000B
  4,030,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,030,000 VND 3,690,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-09UV (CAB)
  4,380,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,380,000 VND 4,761,000 VND
 • Máy lọc nước UF siêu lọc tích hợp làm nóng lạnh cao cấp FujiE WPD508C
  4,490,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,490,000 VND 4,995,000 VND
 • Máy lọc nước UF siêu lọc tích hợp làm nóng lạnh cao cấp FujiE WPD1503C
  4,490,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,490,000 VND 4,995,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-1000 CAB HYDROGEN
  4,500,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,500,000 VND 4,995,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh FujiE RO-1100UV CAB HYDROGEN
  4,500,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  4,500,000 VND 4,995,000 VND
 • Máy lọc nước tinh khiết RO thông minh tích hợp nóng lạnh FujiE RO-1200 CAB HYDROGEN
  6,350,000 VND
  HN: VND HCM: VND ĐN: VND
  6,350,000 VND 6,435,000 VND
 • Máy lọc nước thông minh kèm nóng lạnh Fujie RO-1500UV CAB HYDROGEN