Thông báo chương trình Bảo trì, bảo dưỡng miễn phí tận nơi máy hút